You are here: Home > Fotografia > Błony o najwyższej czułości

Błony o najwyższej czułości

Błony fotograficzne o najwyższej czułości, tj. od 28 do 34 DIN i więcej (500—2000 PN, 500—2000 ASA), mają dużą ziarnistość, charakteryzują się małą ostrością konturów, są małokontrastowe
(płaskie nachylenie krzywej charakterystycznej) i cechuje je mała tolerancja na błędy
naświetlenia. Ta ostatnia właściwość wynika z tego, że bardzo płaskie nachylenie krzy­
wej charakterystycznej nie pozwala na zróżnicowane odtwarzanie wyższych gęstości
optycznych zaczernienia. Błony fotograficzne o średnim wskaźniku czułości (17—
19 DIN, 40—64 PN, 40—64 ASA), przy normalnej kontrastowości charakteryzują się
korzystną ziarnistością i stanowią najlepszy kompromis między zaletami i wadami
błon fotograficznych o różnej światłoczułości. Są to materiały fotograficzne używane
zwykle przez fotografów, ponieważ nadają się do realizacji każdego zadania. Sposób
ogólnego podziału błon fotograficznych na typy oraz ocena ich ziarnistości zależy od
formatu negatywu zdjęć. Im format ten jest większy i im wymaga mniejszego po­
większenia, tym mniejszą wagę przykładamy do ziarnistości błon fotograficznych.

Leave a Reply