You are here: Home > Fotografia > Błony

Błony

Drobnoziarniste błony zdjęciowe wykorzystywane są do zdjęć, w których wymagana jest szczególnie wysoka ostroś i wysoka zd olność rozdzielcza. W przeciwieństwie do tych błon, błony fotograficzne
o wyższej czułości (21—23 DlN, 100—160 PN, 100—160 ASA) są mniej kontrastowe
(bardziej płaski przebieg krzywej charakterystycznej) oraz mają szerszy użyteczny za­
kres naświetleń. Jednocześnie błony te wykazują większą ziarnistość. Błon fotograficz­ nych o wyższej czułości używa się do zdjęć w mniej korzystnych warunkach oświetle­nia, np. we wnętrzach. Są one również wykorzystywane głównie w przypadkach,
które wymagają wyrównania nadmiernych kontrastów oświetlenia, tj. w warunkach
nadmiaru oświetlenia — co jest pozornym paradoksem, np. w krajach południowych.
W takich warunkach, przy świetle w południe, różnice między światłami a cieniami są tak
rażąco duże, że tylko błony o wyższej czułości i szerokiej rozpiętości użytecznych
naświetleń mogą sprostać wymaganiom dobrej jakości zdjęć. A dobra jakość zdjęć jest niezwykle ważna.

Leave a Reply