You are here: Home > Fotografia > Fotograficzna błona

Fotograficzna błona

Błona fotograficzna o wskaź­niku światłoczułości 27 DIN (400 PN, 400 ASA), która może być naświetlana jak błona o wskaźniku światłoczułości 33 DIN (1600 PN, 1600 ASA), jest naturalnie bardziej drobnoziarnista, niż tradycyjna błona o wskaźniku światłoczułości 33 DIN (1600 PN, 1600 ASA) (wskaźnik światłoczułości 33 DIN oznacza 32-krotny wzrost światło­czułości w stosunku do światłoczułości błony średnioczułej o wskaźniku światło­czułości 17 DIN). Również i z tego względu nowe techniki wyrobu emulsji umożliwiły skierowanie na rynek błon fotograficznych o zmniejszonej ziarnistości. Ponieważ obecnie wymagamy od naszych, przeważnie małoformatowych negatywów większej ostrości, dlatego nie interesują nas już, jak było dawniej, szerokie zakresy użytecznych rozpiętości naświetleń, które dopuszczały 40 000 krotne prześwietlenia bez zmniejsze­nia przydatności negatywów do ich kopiowania, jak np. w przypadku błony Isochrom Agfa. Jakkolwiek takie prześwietlenia mieszczą się w zakresie dopuszczalnej tole­rancji naświetleń błony fotograficznej, to jednak nie pozwalają one wykorzystać możliwej do osiągnięcia ostrości obrazu, ponieważ wraz ze wzrostem naświetlenia następuje wzrost przenikania światła w głąb tej warstwy.

Leave a Reply