You are here: Home > Fotografia > Kontrasty i błony

Kontrasty i błony

Rozpiętość kontrastu błyszczących papieró w fotograficznych wynosi maksymalnie 1:50 (któremu odpowiada zakres gęstości optycznej obrazu od 0 do 1,7), a papierów matowych zaledwie 1:20. Wynika stąd konieczność obniżania wyższego kontrastu obrazów negatywowych do możliwości odtwarzania go na papierze fotograficznym. Jedynie niski kontrast negaty­wu umożliwia reprodukcję całej skali wartości tonalnych. W przypadku błon przezroczowych, które przeznaczone są do otrzymywania obra­zów dla projekcji, stosuje się odwrotną zasadę. Błony takie wywołuje się do wyższego współczynnika kontrastowości (y – 1,5), ponieważ wysoka jakość obrazu przezroczowego pozwala rozróżniać na nim wszystkie, nawet nieznaczne różnice szczegółów zaczernienia. Kontrastowość może być tu nawet podwyższana. Również przezrocza barwne, otrzymywane na materiałach odwracalnych, które przesyła się do obróbki chemicznej w specjalnych laboratoriach usługowych, wywoływane są do wartości y około 1,5. Wartość ta jest zazwyczaj stała i rzadko ulega zmianom.

Leave a Reply