You are here: Home > Fotografia > Ziarnistość

Ziarnistość

Wielkość wywołanych ziarn srebrowych emulsji fotograficznej można ustalić pod mikroskopem. Za pomocą mikrodensyt ometru (fotometr z bardzo małym polem pomia­rowym) można również określić odchylenia w rozkładzie wielkości tych ziarn. Na ozna­czanie ziarnistości w sposób wymierny istnieje wiele różnych metod pomiarów, zapro­ponowano również wiele odmiennych urządzeń pomiarowych, jednak dotychczas żadna z nich nie utrzymała się jako metoda pozwalająca w przybliżeniu porównywać liczbowo ziarnistość dwóch materiałów fotograficznych). Wielkość ziarna daje się oceniać jedynie w sposób mniej lub bardziej subiektywny. Subiektywne wrażenie ziarnistości w mniejszym stopniu zależy od wielkości ziaren (ziarna pojedyncze są mikroskopijnie małe, ich średnica w emulsjach drobnoziarnistych wynosi poniżej 1 um, a w gruboziarnistych około 2 um), niż od struktury, którą tworzy przestrzenne rozmieszczenie ziaren w warstwie oraz skupianie się (zlewanie) ziaren blisko położonych. Na powiększonym obrazie pozytywowym ziarnista struktura negatywu występuje w postaci różnic gęstości optycznej równomiernie zaczernionych powierzchni (tzw. fluktuacje gęstości).

Leave a Reply